รพ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี


[DustBoy]

คุณภาพอากาศ

- -
00 μg/m3
คุณภาพอากาดี
คำแนะนำ


ค่าพยากรณ์ PM2.5 ล่วงหน้า
หมายถึงค่า PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงนั้นๆ
หมายถึงค่า PM10 เฉลี่ยรายชั่วโมงนั้นๆ
หมายถึงค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงย้อนหลัง
หมายถึงค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงย้อนหลัง